Форум
» Назад на решение задач по физике и термеху
Регистрация | Профиль | Войти | Забытый пароль | Присутствующие | Справка | Поиск

» Добро пожаловать, Гость: Войти | Регистрация
    Форум
    Экономика
        Задачи по финансам предприятия
Отметить все сообщения как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать на форум "Экономика" «

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ]
Модераторы: attention
  

dwmbelokНовичок

помогите !!!"""""""""!!!!!!!!!!!""""""""""""""!!!!!!!!!!!!!!

Задача 3
Для забезпечення господарських потреб підприємства відділу постачань було виділено 20.05 три чекові книжки на загальну суму 1 500 000 грн., які були депоновані банком на рахунку " Розрахунки чеками "причому ліміт третьої книжки становив 600 000 грн.   20.06 відділ збуту, звітуючи перед бухгалтерією, склав реєстр використаних чеків, загальна сума якого за першою книжкою становить 420 000 грн.  Залишок за другою книжкою - 140 000 грн.   Третя книжка використана повністю.   Усього відділ збуту використав чеків на загальну суму 1 300 000 грн.   Визначити, у межах якої суми ліміту була видана кожна книжка.


Задача 5
Визначте, які зміни абсолютної величини фінансового результату ( прибутку ) підприємства від операційної діяльності очікується в плановому періоді. У звітному періоді ціна виробника за одиницю продукції становила 17 грн. і ,враховуючи тенденції ринку , у плановому періоді зміна її величини не очікується . За рахунок удосконалення технологічних норм виробничого процесу очікується скорочення середніх умовно-змінних норм підприємства на одиницю продукції з 11,25 грн. до 10,80 грн.  Така можливість забезпечується за рахунок введення в дію нових технологій, що, у свою чергу, призводить до збільшення умовно-постійних витрат на 10%. Врахуйте, що у звітному періоді підприємство за обсягів реалізації в 135,4 тис. виробів зазнало збитків у сумі 87 450 грн. За рахунок збільшення місткості ринку та посилення ринкової позиції підприємства очікується зростання обсягів реалізації продукції на 25%.


Задача 7
Станом на 15.07 підприємство виплачує заробітну плату своїм працівникам.   За звітний період до позабюджетних фондів було нараховано такі платежі ( нарахування на заробітну плату, яка має бути видана 15.07 ) : до фонду страхування від безробіття ( 1,9% )- 311.4 грн. ;   прибутковий податок у розмірі 1620 грн., а також платежі до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування ( розрахувати самостійно ).   Протягом липня було нараховано витрати на відрядження на суму 1280 грн.   Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 15.07?   Яка сума коштів буде оформлена за чеком на отримання готівки в банку?


Задача 17
Визначити дохід підприємства , якщо відомі такі дані:
Собівартість одиниці продукції - 510 тис.грн. Рентабельність продукції - 15%. Залишки товарної продукції ( за собівартістю ) на початок року становили 14 тис. грн., на кінець року - 36 тис. грн. Продукція оподатковується ПДВ.
Підприємство отримало штраф від постачальників за порушення господарських угод у розмірі 2500 грн., сплатило відсотки й пеню за 15 днів прострочення за невчасно повернуті 100 000 грн. кредиту, отриманого під 16% річних.
Крім того, підприємство реалізувало основні засоби, які перебували на балансі, на суму 50 тис. грн. ( без ПДВ ) за залишковою вартістю 20 тис. грн., витрати на реалізацію становили 5500 грн.   Прибуток від володіння корпоративними правами - 4 тис. грн.

Задача 21
На основі наведених даних визначте обсяг реалізації продукції на плановий період методом прямого розрахунку :
- випуск товарної продукції в плановому кварталі становитиме 4140,0 тис. грн. ;
- залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду - 146 тис. грн. ;
- норма перебування запасу готової продукції на складі на кінець планового періоду - 3 дні.


Задача 52
Скласти прогнозний бюджет фінансового результату на плановий рік для підприємства, яке займається посередницькою діяльністю, використовуючи такі дані : середня величина націнки під час реалізації товарів - 35%, рентабельність реалізації - 12%, запланований чистий прибуток - 24 тис. грн., запланований до сплати податок на прибуток - 10,5 тис. грн.

Всего сообщений: 3 | Присоединился: декабрь 2009 | Отправлено: 18 дек. 2009 14:25 | IP
eltsinaНовичок

Помогите решить пожалуйстаа
Выпуск товарной продукции по предприятию в ценах реализации на планируемый год составит 520 млн. руб. Натуральный выпуск продукции 31ед. Затраты и косвенные налоги на рубль этой продукции составляют 700руб. Определить прибыль на 1 руб. выпуска продукции и на весь товарный выпуск.


Всего сообщений: 2 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 11 янв. 2010 22:11 | IP
eltsinaНовичок


Цитата: eltsina написал 11 янв. 2010 23:11
Помогите решить пожалуйстаа
Выпуск товарной продукции по предприятию в ценах реализации на планируемый год составит 520 млн. руб. Натуральный выпуск продукции 31ед. Затраты и косвенные налоги на рубль этой продукции составляют 700руб. Определить прибыль на 1 руб. выпуска продукции и на весь товарный выпуск.
Всего сообщений: 2 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 11 янв. 2010 22:19 | IP
Olga MНовичок

Привет. Помогите пожалуйста с задачками по финансам предприятия. Очень нужно. Заранее большое спасибо.

Задача № 1
Объем производства по сравнению с предыдущим периодом вырос на 15%, а постоянные расходы – на 10%. Доля постоянных расходов в структуре себестоимости составляет 25%.
Определите, как повлияет рост объема производства на снижение себестоимости продукции.Задача № 2
Годовая потребность предприятия в сырье 4000 единиц. Затраты по хранению единицы сырья 10 долл. Затраты по размещению и исполнению заказа 120 долл.
Определить: 1) оптимальный размер заказа. 2) если частота поставок изменится и составит 6 раз в год, то как изменится величина издержек в сфере формирования запасов.

Задача № 3
В настоящее время фирма продает продукции на 30 млн. руб., средний период дебиторской задолженности равен 30 дней.
Для стимулирования спроса фирма предполагает увеличить срок кредита. В результате ожидается увеличение периода дебиторской задолженности до 65 дней и рост объема продаж на 12 %.
Затраты на 1 рубль продаж составляют 0,85 руб. Требуемая норма прибыли на капитал, вложенный в дебиторскую задолженность, составляет 15 %.
Следует ли фирме увеличить срок предоставления кредита?

Задача № 4
Определите: какую сумму денег следует инвестировать в ценные бумаги или продать,
если фактический остаток денежных средств составляет 28000 рублей.  Известны также следующие данные.
Минимальный остаток денежных средств 5 тыс. руб., среднеквадратическое отклонение 1250 руб. в день, процентная ставка 0,03% в день, трансакционные издержки по каждой продаже и покупке ценных бумаг составляют 10 руб.


Задача № 5
Фирма рассматривает возможность использования двух вариантов стимулирования продаж. Данные по каждому из вариантов представлены в таблице.
Текущий вариант
Выручка от продаж, млн.рублей 2,4
Средний период инкассации по дополнительным продажам, месяцы 1
Риск невозврата кредита по дополнительным продажам, процент 2

Вариант 1
Выручка от продаж, млн.рублей  3,0
Средний период инкассации по дополнительным продажам, месяцы  2  
Риск невозврата кредита по дополнительным продажам, процент 10

вариант 2
Выручка от продаж, млн.рублей 3,3
Средний период инкассации по дополнительным продажам, месяцы  3
Риск невозврата кредита по дополнительным продажам, процент 18
В реализуемой продукции доля себестоимости составляет 80%, прибыль 20%.
Определить эффективность реализации первого и второго вариантов стимулирования продаж.

Задача 6
Фирма может использовать лизинговое или кредитное финансирование приобретения оборудования стоимостью 100 тыс. рублей.
Налог на прибыль равен 20%, целевая норма доходности - 15%.
Ежегодные лизинговые платежи выплачиваются в течение трех лет равными срочными уплатами, лизинговый процент равен 10%.
Условия кредитования: кредит предоставляется на пять лет, основной долг выплачивается равными суммами ежегодно (20 тыс. рублей), процент начисляется на остаток долга. Начисление амортизации осуществляется линейным методом – по 20 тыс. рублей в год.
Определите наиболее выгодный для фирмы вариант финансирования.

Задача № 7
В ходе размещения акций по подписке стоимость акции падает с 75 руб. до 67,5 руб. Фирма получает дополнительно 15 млн. руб. при стоимости подписки на одну акцию 50 руб. Сколько акций находится в обращении до объявления о подписке?

Всего сообщений: 1 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 26 янв. 2010 10:44 | IP
BuffyVНовичок

Помогите решить.Туплю по-полной.
На предприятии по производству фассонного литья проведены мероприятия по углублению специализации производства.Это позволило снизить себестоимость тонны литья на 10%.Одновременно в связи со сменой потребителей и увеличением сроков доставки транспортные расходы возросли с 20 до 23 тыс.руб./т.
Годовой выпуск продукции составил 200 тыс.т,а затраты на её производство 360000тыс.руб.
Определите размер годовой экономии от проведённых мероприятий в предстоящем периоде при увеличении выпуска продукции на 10%.

Всего сообщений: 3 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 28 янв. 2010 16:36 | IP
BuffyVНовичок

Поможете решить ещё 2 задачки?Очень-очень,катастрофически надо!=((
1. Сумма постоянных затрат-50тыс.руб.Переменные расходы на единицу продукции-0,5тыс.руб.Цена реализации единицы продукции-1тыс.руб."Критической точке"производства соответствует объём продукции в размере:
а)50ед.
б)100ед.
в)150ед.
И вторая задачка.Годовая норма амортизации 24%.Первоначальная стоимость основных производственных фондов 162тыс.руб.Амортизация начисляется линейным методом.Сумма амортизации,начисленной за месяц,составит
а)0,62тыс.руб.
б)2,62тыс.руб.
в)3,24тыс.руб.
г)38,88тыс.руб.

Всего сообщений: 3 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 28 янв. 2010 16:49 | IP
holodilnikmatom


Новичок

помогите пожалуйста с решением задачи.
1.Выпуск продукции за первый период – 2500 единиц. За второй период – 2800 единиц. Цена за единицу – 100 EEK. Переменные затраты составляют 60% от цены, постоянные затраты – 50000 ЕЕК на весь выпуск.
Определить: а) рост рентабельности продаж; б) сумму воздействия производственного рычага.

Всего сообщений: 1 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 28 янв. 2010 20:10 | IP
sasha Rud


Новичок

здравствуйте! всем, помогите мне пожалуйста с задачей по финансам предприятия срочно необходимо.

Задача
фирма планирует, что ей потребуется 2 млн. руб. средств на один месяц для расчетов с кредиторами. Для получения дополнительной прибыли возможно проведение определенного количества операций по купле - продаже высоколиквидных ценных бумаг с ожидаемой месячной норме доходности 3%. Затраты на проведение каждой операции купли-продажи будут составлять 150 руб. рассчитать оптимальный объем ценных бумаг (в стоимостном эквиваленте) для проведения каждой операции по их купле - продаже и расходы на реализацию данной политики.

Заранее спасибо.

Всего сообщений: 1 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 30 янв. 2010 8:38 | IP
MaryciaНовичок

чистая прибыль компании 80 000 ,суммарные активы 1520000,акционерный капитал 400000,кол-во выпущенных акций 4000шт.доля реинвестированной прибыли 75%.цена заемных источников 14%годовых.Рассчитать Eps., сумму дивидендов на одну акцию, ставку дивидендов, wacc

дано: выручка 120,операц. цикл 60дн.,период обор.КЗ 15дн.Расчитайте прирост потребности в оборотном капитале, если продажи вырастут до 150 , а коэффициент оборачиваемости не измениться

Всего сообщений: 3 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 2 фев. 2010 11:21 | IP
MaryciaНовичок

люди добрые помогите с решение...завтра сдавать.....

Всего сообщений: 3 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 2 фев. 2010 11:22 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ]

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com