Форум
» Назад на решение задач по физике и термеху
Регистрация | Профиль | Войти | Забытый пароль | Присутствующие | Справка | Поиск

» Добро пожаловать, Гость: Войти | Регистрация
    Форум
    Экономика
        Задачи по финансам предприятия
Отметить все сообщения как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать на форум "Экономика" «

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ]
Модераторы: attention
  

Lexaa86


Новичок

Помогите решить задачу

Новая серия государственных краткосрочных облигаций была выпущена                 1 марта по цене “отсечения” 68,5%. Срок обращения облигаций 6 месяцев.
Определить текущую цену ГКО на 27 марта

Всего сообщений: 1 | Присоединился: март 2016 | Отправлено: 24 марта 2016 22:44 | IP
DariaK


Новичок

Помогите пожалуйста решить задачу по финансам предприятия.

Определить чистую прибыль организации на основании следующих данных: прибыль от реализации составляет  820 млн.руб., в том числе получен доход по ценным бумагам 26 млн.руб., уплачен налог на недвижимость в размере 6 млн.руб., на организацию наложены санкции за несвоевременную поставку товаров по купли-продажи 4 млн.руб.

Всего сообщений: 1 | Присоединился: апрель 2016 | Отправлено: 26 апр. 2016 21:04 | IP
Anuwka


Новичок


Цитата: Konfetka2010 написал 8 нояб. 2011 14:10
Помогите решить задачи))))СРОЧНО!!!!
Задача 1. Виробнича собівартість виробу – 800 грн. Витрати в перший день виробничого циклу 300 грн. Протягом решти днів витрати розподіляються рівномірно. Визначте коефіцієнт зростання витрат.

Задача 2. Спланувати найменшу необхідну суму коштів в обороті, якщо загальні річні витрати підприємства – 40 тис.грн. Цикл обігу коштів 72 дні.

Задача 3. Визначити потребу в обігових коштах, якщо відомо: час руху вантажу від постачальника до споживача 12 діб, поштовий пробіг документів – 7 діб, обробка документів у постачальника і в установах банків – 1 дні, час прийому і складування вантажу – 1 день, технологічний запас – 2 дні, поточний запас – 6 днів, страховий запас – 3 дні. Одноденні витрати 450 грн.

Задача 4. Визначити норму обігових коштів на поточний запас, якщо за рік було 22 постачання загальним обсягом 8200 тонн. З них 4 постачання були дрібні, загальним обсягом  340. тонн.

Задача 5. Визначити норму запасу в днях та норматив обігових коштів, якщо річні витрати запасних частин встановленні у розмірі 80 тис.грн. Інтервал між поставками 70 дні, час перебування у дорозі 10 днів, поштовий пробіг документів  та обробка документів у постачальника і в установах банків – 6 днів, складська обробка – 4 дні, гарантований запас 4 днів. Поправки на прискорене обертання – 2 дні.

Задача 6. Компанія купила новий комп’ютер  за 800$. Його планували використовувати протягом 4 років, після чого передбачили продати за 70$. Компанія вирішила списати вартість процесора, використовуючи подвійний залишковий метод прискореної амортизації за ставкою, рівній 25%.
а) які будуть амортизаційні відрахування за кожний рік?
б) яка буде чиста балансова вартість в кінці кожного року?
в) якими могли б бути прибуток або збиток при реалізації?

Задача 7. Компанія сплачує 15 тис. грн. за вантажівку, термін служби якої складає 7 років. Гадана залишкова вартість 2100 грн., використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Після трьох років експлуатації вантажівка була продана за 7000 грн.
а) підрахуйте прибуток (або збиток) від реалізації
б) складіть таблицю, що показує чисту вартість вантажівки в плині всього часу експлуатації.
в) якими могли б бути прибуток або збиток у випадку, якщо при нарахуванні амортизації ігнорувалася  залишкова вартість?
Всего сообщений: 1 | Присоединился: сентябрь 2016 | Отправлено: 17 сен. 2016 13:47 | IP
Inga84


Новичок

Здравствуйте,помогите пожалуйста решить несложную задачу -


Олег взял в аренду игровой автомат в общем игровом зале, заплатив владельцу 3500 евро. В начале дня зарядил его пятью тысячами жетонов. Общий обменник, который стоит в игровом зале, всем меняет жетоны на евро и обратно по курсу 1 евро = 1 жетон с комиссией 1%. За день игроки купили 10 тысяч жетонов для игры в автомате Олега. К концу дня в автомате Олега осталось 6500 жетонов. По уговору Олег платит в евро за аренду автомата 10% - от всего дохода игрового автомата владельцу зала в день (но не менее 100 евро в день), 5% в евро от купленных жетонов - зазывале, и 300 евро ежедневно (охране и бармену).
1. Какова чистая прибыль Олега за этот день? ,
2. Через сколько дней он отобьёт вложения?
3. Какова прибыль обменника с автомата Олега?

Всего сообщений: 1 | Присоединился: сентябрь 2016 | Отправлено: 17 сен. 2016 17:30 | IP
Alinka100320


Новичок

Помогите решить задачи))))СРОЧНО!!!!
Задача 1. Виробнича собівартість виробу – 800 грн. Витрати в перший день виробничого циклу 300 грн. Протягом решти днів витрати розподіляються рівномірно. Визначте коефіцієнт зростання витрат.

Задача 2. Спланувати найменшу необхідну суму коштів в обороті, якщо загальні річні витрати підприємства – 40 тис.грн. Цикл обігу коштів 72 дні.

Задача 3. Визначити потребу в обігових коштах, якщо відомо: час руху вантажу від постачальника до споживача 12 діб, поштовий пробіг документів – 7 діб, обробка документів у постачальника і в установах банків – 1 дні, час прийому і складування вантажу – 1 день, технологічний запас – 2 дні, поточний запас – 6 днів, страховий запас – 3 дні. Одноденні витрати 450 грн.

Задача 5. Визначити норму запасу в днях та норматив обігових коштів, якщо річні витрати запасних частин встановленні у розмірі 80 тис.грн. Інтервал між поставками 70 дні, час перебування у дорозі 10 днів, поштовий пробіг документів  та обробка документів у постачальника і в установах банків – 6 днів, складська обробка – 4 дні, гарантований запас 4 днів. Поправки на прискорене обертання – 2 дні.


Задача 7. Компанія сплачує 15 тис. грн. за вантажівку, термін служби якої складає 7 років. Гадана залишкова вартість 2100 грн., використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Після трьох років експлуатації вантажівка була продана за 7000 грн.
а) підрахуйте прибуток (або збиток) від реалізації
б) складіть таблицю, що показує чисту вартість вантажівки в плині всього часу експлуатації.
в) якими могли б бути прибуток або збиток у випадку, якщо при нарахуванні амортизації ігнорувалася  залишкова вартість?
(Сообщение отредактировал Alinka100320 15 нояб. 2020 20:35)

Всего сообщений: 2 | Присоединился: ноябрь 2020 | Отправлено: 15 нояб. 2020 20:22 | IP
Alinka100320


Новичок

Задача 8. Необхідно додатково закупити сировини і напівфабрикатів на суму 1270 тис.грн. На початок планового періоду у підприємства очікується наявність власних коштів на суму 1140  тис.грн., надходження за рахунок прибутку 295 тис.грн., необхідно погасити кредиторську заборгованість у сумі  580 тис.грн., поточні платежі підприємства складають 1130  грн. Банк надає кредит від 34% річних, погашення кредиту одноразове в кінці строку позики.
Розрахувати:
1) потребу у оборотних засобах
2) суму залучення кредиту банка
3) суму щомісячних виплат по відсоткам

Задача 9. Розрахувати суму дисконту і і суму, яку одержить підприємство від банка, представляючи в банк вексель за 35 днів до його погашення за обліковою ставкою 13% річних. Номінальна вартість векселя 9 тис.грн.

Задача 10. Розрахувати плату підприємства банку за факторинг при на-ступних умовах: сума рахівниці фактури (дебіторської заборгованості) 19000 грн., плата за кредит 21% річних, середній період обігу коштів в розрахунках з покупцем 12 днів, комісійна винагорода за факторингове обслуговування 3%.

Задача 11. Представити розрахунки підприємства з банком по таким засобам погашення позики:
1) одноразовим платежем
2) дисконтним
3) щоквартальним убутним платежем (показати загальну суму за рік, поквартально, суму погашення боргу за рік і суму відсотків за рік).
Сума позики 1140 тис.грн. під 21% річних. Термін – 1 рік.

Задача 12. Скласти графік лізингових платежів по наступним умовам. Лізингодавець передає обладнання на 5 років на умовах фінансового лізингу. Вартість обладнання 125 тис.грн. Для фінансування приваблюється банківський кредит на 5 років в сумі 28 тис.грн. під 1% річних с щорічним погашенням відсотків і суму боргу (відсотки нараховуються на залишок). Лізингові платежі не обкладаються податком, річна норма амортизації 20%, розмір щорічної маржі лізингоавця 3%, щорічний страховий платіж 1,5%. Періодичність лізингових платежів – щорічна.


№Платежі1й рік2й рік3й рік 4й рік5й рікВсього за 5 років.
1Відрахування вар-тості обладнання
2Лізингові платежі, у т.ч.:
2.1Маржа
2.2Страховий платіж
2.3Плата за кредит
3Всьго платежів

Всего сообщений: 2 | Присоединился: ноябрь 2020 | Отправлено: 15 нояб. 2020 20:29 | IP
pogodin


Новичок

На бирже торгуется фьючерсный контракт на поставку акций компании «X». Дата исполнения контракта три месяца от даты совершения сделки. Алексей покупает фьючерсный контракт, т.е. находится в длинной позиции, Борис продает этот фьючерс, т.е. находится в короткой позиции. Цена, по которой они договорились осуществить сделку через 3 месяца – 100 рублей. В течение трех месяцев до даты исполнения контракта, цена на него меняется следующим образом: в 1 месяц цена фьючерсного контракта колебалась в узком коридоре в районе 110 руб., второй месяц 60 руб., третий месяц 135 рублей. На дату исполнения расчетная цена по контракту, определенная биржей, составила 130 рублей. Назовите месяцы, в которые Алексей

и Борис могли бы занять компенсирующую (или обратную) позицию по своим контрактам и получить прибыль. В случае ожидания дня поставки, кто получит прибыль?

Всего сообщений: 2 | Присоединился: декабрь 2020 | Отправлено: 8 дек. 2020 19:07 | IP
pogodin


Новичок

Друзья, помогите решить задачу по экономике!
Организация в отчетном периоде реализовала 100 тыс. шт. изделий на сумму 10 млн. руб. при этом затраты на производство и реализация продукции составляет 6 млн. руб., в том числе переменные 2 млн. руб. В плановом периоде при прочих равных условиях организация планировала произвести и реализовать 120 тыс. шт. изделий.
1. Определить, какова будет прибыль организации в плановом периоде.
2. Определить, как уменьшится рентабельность продукции в плановом периоде по
сравнению с отчетным периодом.

Всего сообщений: 2 | Присоединился: декабрь 2020 | Отправлено: 8 дек. 2020 19:08 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ]

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com