Форум
» Назад на решение задач по физике и термеху
Регистрация | Профиль | Войти | Забытый пароль | Присутствующие | Справка | Поиск

» Добро пожаловать, Гость: Войти | Регистрация
    Форум
    Экономика
        Решение задач по экономике
Отметить все сообщения как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать на форум "Экономика" «

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ]
Модераторы: attention
  

dwmbelokНовичок

люди прошу помогитееееееееееееееееееее !!!!!!!!!!!!!!!!!

Задача 3
Для забезпечення господарських потреб підприємства відділу постачань було виділено 20.05 три чекові книжки на загальну суму 1 500 000 грн., які були депоновані банком на рахунку " Розрахунки чеками "причому ліміт третьої книжки становив 600 000 грн.   20.06 відділ збуту, звітуючи перед бухгалтерією, склав реєстр використаних чеків, загальна сума якого за першою книжкою становить 420 000 грн.  Залишок за другою книжкою - 140 000 грн.   Третя книжка використана повністю.   Усього відділ збуту використав чеків на загальну суму 1 300 000 грн.   Визначити, у межах якої суми ліміту була видана кожна книжка.


Задача 5
Визначте, які зміни абсолютної величини фінансового результату ( прибутку ) підприємства від операційної діяльності очікується в плановому періоді. У звітному періоді ціна виробника за одиницю продукції становила 17 грн. і ,враховуючи тенденції ринку , у плановому періоді зміна її величини не очікується . За рахунок удосконалення технологічних норм виробничого процесу очікується скорочення середніх умовно-змінних норм підприємства на одиницю продукції з 11,25 грн. до 10,80 грн.  Така можливість забезпечується за рахунок введення в дію нових технологій, що, у свою чергу, призводить до збільшення умовно-постійних витрат на 10%. Врахуйте, що у звітному періоді підприємство за обсягів реалізації в 135,4 тис. виробів зазнало збитків у сумі 87 450 грн. За рахунок збільшення місткості ринку та посилення ринкової позиції підприємства очікується зростання обсягів реалізації продукції на 25%.


Задача 7
Станом на 15.07 підприємство виплачує заробітну плату своїм працівникам.   За звітний період до позабюджетних фондів було нараховано такі платежі ( нарахування на заробітну плату, яка має бути видана 15.07 ) : до фонду страхування від безробіття ( 1,9% )- 311.4 грн. ;   прибутковий податок у розмірі 1620 грн., а також платежі до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування ( розрахувати самостійно ).   Протягом липня було нараховано витрати на відрядження на суму 1280 грн.   Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 15.07?   Яка сума коштів буде оформлена за чеком на отримання готівки в банку?


Задача 17
Визначити дохід підприємства , якщо відомі такі дані:
Собівартість одиниці продукції - 510 тис.грн. Рентабельність продукції - 15%. Залишки товарної продукції ( за собівартістю ) на початок року становили 14 тис. грн., на кінець року - 36 тис. грн. Продукція оподатковується ПДВ.
Підприємство отримало штраф від постачальників за порушення господарських угод у розмірі 2500 грн., сплатило відсотки й пеню за 15 днів прострочення за невчасно повернуті 100 000 грн. кредиту, отриманого під 16% річних.
Крім того, підприємство реалізувало основні засоби, які перебували на балансі, на суму 50 тис. грн. ( без ПДВ ) за залишковою вартістю 20 тис. грн., витрати на реалізацію становили 5500 грн.   Прибуток від володіння корпоративними правами - 4 тис. грн.

Задача 21
На основі наведених даних визначте обсяг реалізації продукції на плановий період методом прямого розрахунку :
- випуск товарної продукції в плановому кварталі становитиме 4140,0 тис. грн. ;
- залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду - 146 тис. грн. ;
- норма перебування запасу готової продукції на складі на кінець планового періоду - 3 дні.


Задача 52
Скласти прогнозний бюджет фінансового результату на плановий рік для підприємства, яке займається посередницькою діяльністю, використовуючи такі дані : середня величина націнки під час реалізації товарів - 35%, рентабельність реалізації - 12%, запланований чистий прибуток - 24 тис. грн., запланований до сплати податок на прибуток - 10,5 тис. грн.
и если можна ответы на мыло dembelok@i.ua

Всего сообщений: 3 | Присоединился: декабрь 2009 | Отправлено: 18 дек. 2009 2:40 | IP
Panthera


Новичок

Помогите, пожалуйста, на следующей недели контрольную здавать, а я не могу решить, а две решила, но совневаюсь.Посмотрите пожалуйста, может кто знает, НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕШЕНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ:::
1.Уровень инфляции составил 3%, номинальные доходы не изменились. При этом реальные доходы…
1)данных недостаточно
2)возросли на 3%
3)не изменились
4)уменьшились на 3%

Чем выше уровень цен на товары и услуги (т.е. чем выше темп инфляции), тем меньшее количество товаров и услуг могут купить люди на свои номинальные доходы, поэтому тем меньше реальные доходы.
2.При сокращении государственных расходов на 50 млрд. ден.ед., увеличении потребительских расходов на 100 млрд. ден.ед., инвестиционных расходов на 150 млрд. ден.ед. и чистого экспорта на 10 млрд. ден.ед. объем ВВП…
1) сократился на 190 млрд. ден.ед.
2) увеличился на 210 млрд. ден.ед.
3) сократится на 210 млрд. ден.ед.
4) увеличится на 190 млрд. ден.ед.

3.Градообразующее предприятие столкнулось со снижением спроса на свою продукцию. В этой ситуации при прочих равных условиях, скорее всего…
1) спрос на труд работников основного производства возрастет
2) предложение труда работников основного производства сократится
3) предложение труда работников основного производства возрастет
4) спрос на труд работников основного производства сократится.
(решение показать графически)

4.Если при выпуске 10 единиц продукции валовые издержки составили 1430 руб., а при выпуске 11 единиц – 1470 руб., то предельные издержки равны….
1) 143 руб.
2) 133,6 руб.
3) 40 руб.
4) 50 руб.

5.Пусть потенциальный ВНД при норме естественной безработицы 3,5% равен 4240 млрд. ден.ед. Если фактический уровень безработицы равен 6%, а значение коэффициента Оукена равно 2, то фактический ВНД составит…
1) 4134 млрд. ден.ед.
2) 4028 млрд. ден.ед.
3) 4129,76 млрд. ден.ед.
4) 3731,2 млрд. ден.ед.
(обосновать свои выбор и показать ход действии)

Всего сообщений: 1 | Присоединился: декабрь 2009 | Отправлено: 19 дек. 2009 21:06 | IP
vovovavaНовичок

3 Припустимо, у вас є депозитний вклад у трьох банках по 1 тис. грн. в кожному. Всі банки сплачують відсотки з розрахунку 12% на рік. При цьому перший банк проводить виплати один раз  в рік, другий – раз у півроку, третій – раз у квартал. Щорічний рі-вень інфляції – 10%. Скільки грошей ви будете мати у кожному з трьох банків у кінці другого року, при умові, що не будете зні-мати за цей час відсотки з рахунку?

Всего сообщений: 2 | Присоединился: декабрь 2009 | Отправлено: 29 дек. 2009 23:44 | IP
Nika ASVT


Новичок

Фермер вирішив продати свою земельну ділянку в 10 га, на якій споруджено будівлю вартістю 10 тис. дол. Ділянка щороку приносила дохід у вигляді ренти в розмірі 1 тис. дол. Середня відсоткова ставка за банківськими депозитами - 5 %. Визначте:
а) ціну землі, за яку фермер продасть свою ділянку;
б) загальну суму грошової виручки за ділянку й будівлю

Помогите, пожалуйста!

Всего сообщений: 1 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 23 янв. 2010 16:23 | IP
GRENНовичок

Расчитать разницу между фактическим и потенциальным обьемом ВНП в абсолятном и в процентном, если фактический ВНП равен 4600 денежных единиц ,а потенциальный ВНП равен 6300 денежных едениц использую закон Оукена определить уровень безработицы.
СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!
отблагодарю не обижу

Всего сообщений: 2 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 24 янв. 2010 13:47 | IP
Natasha LoveНовичок

Привет. Учусь не на экономе, но пришлось столкнуться с этой наукой...помогите решить задачу, плиз. Данные об объеме продаж и среднем доходе фирмы, действующей в условиях монополистической конкуренции. Объем выпуска 100 шт., средний доход 10 руб. Обем выпуска 200, средний доход 9 руб. Объем выпуска 300, средний доход 8. Объем выпуска 400, средний доход 7. Объем выпуска 500, средний доход 6. Расчитайте величину выручки и предельного дохода.

Всего сообщений: 5 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 25 янв. 2010 23:31 | IP
Anton888Новичок

Аааа.....кто-нибудь, помогите решить задачку!!!!!
"Предложение денег в стране на 75%обеспечивается наличными деньгами. Через год доля ниличных в денежной массе упала до 5/8 а  объем остальных состовляющих в предложении денег увеличился на 49 миллионов, объем продаж выросна 20%, цены повысились в среднем на 10 % скоросто обращения денег осталась прежней. Каки насколько изменяется объем наличности в стране!???????????????!" ответы на мыло: antosha-trotsky@mail.ru


(Сообщение отредактировал Anton888 1 марта 2010 19:58)

Всего сообщений: 1 | Присоединился: март 2010 | Отправлено: 1 марта 2010 17:56 | IP
Indira goldНовичок

очень прошу помощи в решении задач !помогите,пожалуйста!!!заранее спасибо всем откликнувшимся )))

1. Для изготовления двух видов соков используются слива, черника и клубника. Запасы сливы 300кг, черники 270 кг; клубники 400кг. На бнку сока первого вида идет 2кг. Сливы; 1 кг. Черники; 4 кг. Клубники, а на сок второго вида 3 кг. Сливы; 3 кг. Черники и 1 кг. Клубники. Найти оптимальный план производства, обеспечивающий  наибольшую выручку, если цена банки сока первого вида, составляет 2,5 д.е., а банки сока второго вида 4,5 д.е.


2. Найти оптимальные смешанные стратегии игроков в матричной игре и ее цену в смешанных стратегиях, если матрица платежа имеет вид:
 -1  3  -2  0
  1  2   1  -2
  4  1   3   3

4. Для заданной функции  полезности U; вектора цен Р; количество денег Q. Найти точку спроса.

Всего сообщений: 12 | Присоединился: март 2010 | Отправлено: 4 марта 2010 21:16 | IP
MV


Новичок

Помогите.

Какова величина безналичных платежей в экономике, если количество денег равно 2500 ден. ед., сумма цен товаров равна 13500 ден. ед., а скорость обращения денег составляет 3 оборота.

Всего сообщений: 2 | Присоединился: март 2010 | Отправлено: 5 марта 2010 12:11 | IP
zinzilya123Новичок

Привет всем! Помогите пожалуйста решить задачу! Очень нужно к воскресенью! Как не пыталась, не могу!
Известны объёмы производства отдельных видов продукции в трёх странах:

Вид продукции:                       Венгрия     Германия     Россия
Электроэнергия, кВтч.               42                498            849
Синтетические смол, млн.т        0,9               11,9            2,5
Пиломатериалы, млн.м^3           0,5               16,2           42,1

Рассчитайте относительные показатели уровня экономического развития, используя следующие данные о среднегодовой численности населения, млн. чел:
Венгрия - 11,2; Германия - 82,5; Россия - 152,6.

Помогите, пожалуйста, я Вас очень прошу!!! Заранее, СПАСИБО!

Всего сообщений: 4 | Присоединился: март 2010 | Отправлено: 10 марта 2010 16:13 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ]

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com