Форум
» Назад на решение задач по физике и термеху
Регистрация | Профиль | Войти | Забытый пароль | Присутствующие | Справка | Поиск

» Добро пожаловать, Гость: Войти | Регистрация
    Форум
    Физика
        Електрика і магнетизм
Отметить все сообщения как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать на форум "Физика" «

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница
Модераторы: duplex, Roman Osipov, gvk
  

future


Новичок

1.Три однакових точкових заряди q1 = q2 = q3 = 2 нКл розміщені у вершинах рівностороннього трикутника з стороною a = 10 см. Визначити модуль і напрям сили F, діючій на один з зарядів з боку двох інших.

2.У вершинах правильного шестикутника, сторона якого а = 5 см, розміщені точкові заряди q = 6,6 нКл кожний. Визначити роботу, виконану полем під час переміщення заряду q1 = 3,3 нКл з центра шестикутника до се-редини однієї із сторін.

3.З якою силою будуть притягуватись дві однакові свинцеві кульки радіусами 1 см, розміщені у повітрі на відстані 1 м одна від другої, якщо у кожного атома першої кульки відібрати по одному електрону і всі ці електрони перенести на другу кульку? Атомна маса свинцю 297,   густина 11,3 г/см3, число Авогадро 6,01*1023 1/моль, діелектрична стала  8,85*10-12 Ф/м, заряд електрона  1,6*10-19 Кл.

4.В вершинах при гострих кутах (кут 600) ромба із стороною a знаходяться два позитивних заряди q1=q2=q, а в одній із “тупих” вершин –позитивний заряд Q. Знайти напруженість електричного поля в четвертій вершині ромба.

5.Плоский конденсатор заповнений діелектриком з відносною діелектричною проникністю &#949; = 8 зарядили від джерела постійної напруги і від’єднали від нього. Потім діелектрик вилу-чають. Як необхідно змінити відстань між пластинами, щоб енергія конденсатора не зміни-лась?  

6.Електрон, на який діє прискорююча різниця потенціалів: U = 3,5 кВ, влітає в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,01 Тл перпендикулярно до ліній магнітної індукції і рухається по колу радіуса R = 2 см. Обчислити відношення заряду електрона до його маси.    

7.Прямокутна рамка, по якій проходить струм силою I = 2 А, розміщена в однорідному маг-нітному полі з індукцією В = 1 Тл так, що її площина перпендикулярна до напряму індукції, На рамку починає діяти сталий зовнішній обертаючий момент М = 1 Н-м. Яку кутову швид-кість матиме рамка, коли вона повернеться на кут ф  = 180°, якщо її момент інерції I = 10-2 кг-м2, а площа S = 103 см2? Сила струму при обертанні рамки підтримується сталою.    

8.По провіднику у вигляду правильного трикутника зі стороною а = 20 см тече струм І = 15 А. Площина трикутника перпендикулярна магнітним сило-вим лініям поля. Визначити роботу А, яку необхідно виконати для вилучення провідника за межі поля. Магнітна індукція В = 0,1 Тл. Поле вважати однорідним.

9.Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L=20мкГ и конденсатора емкостью С=80 нФ. Величина емкости может отклоняться от указанного значения на 2%. Вычислить, в каких пределах может изменяться длина волны, на которую резонирует контур.БОЛЬШОЕ СПАСИБО

Всего сообщений: 1 | Присоединился: март 2009 | Отправлено: 14 марта 2009 22:15 | IP
LeonidasДолгожитель

Решу за 900 рублей все задачи. Leozman@yandex.ru или на аську: 399-686-735

Всего сообщений: 729 | Присоединился: август 2008 | Отправлено: 15 марта 2009 15:28 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com