Форум
» Назад на решение задач по физике и термеху
Регистрация | Профиль | Войти | Забытый пароль | Присутствующие | Справка | Поиск

» Добро пожаловать, Гость: Войти | Регистрация
    Форум
    Экономика
        Помогите решить задачи по экономическому анализу
Отметить все сообщения как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать на форум "Экономика" «

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница
Модераторы: attention
  

SolncePolynochi


Новичок

Завдання 1
Розрахувати вплив питомої ваги робітників у загальній чисельності працюючих, кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік, середньої тривалості робочого дня й середньогодинного виробітку одного робітника на зміну середньорічного виробітку одного працюючого й випуск продукції. Зробити висновки.

Показники
План
Факт

Товарна продукція, тис. грн.
8765
8820

Середньооблікова чисельність, осіб:
працюючих
робітників

2690
2120

2680
2117

Відпрацьовано днів одним робітником за рік
227
214

Середня тривалість робочого дня, годин
8
7,75


Завдання 2
На основі планових і фактичних даних про випуск продукції за обсягом і асортиментом за першу декаду місяця виконати оперативний аналіз виробництва продукції. Зробити висновки.
Вид продукції
Плановий обсяг випуску на добу, тис. грн.
Фактичний обсяг випуску, тис. грн.

1.01.200_м.2.013.014.015.016.017.018.019.0110.01
Виріб А
11,9
8,4
9,1
9,5
10,7
11,8
12,0
11,9
12,1
11,9
12,2

Виріб Б
10,6
10,4
10,2
10,0
10,8
11,0
10,6
11,2
10,6
10,8
10,7

Виріб В
1,5
1,11,3
1,2
1,6
1,5
1,4
1,1
1,3
1,5
1,6

Разом
24,0
Завдання 3
Випуск   товарної продукції становить за планом   - 8320 тис.грн., фактично - 8424 тис.грн. Собівартість продукції за планом становить 7085 тис.грн., фактично - 7054 тис.грн. Собівартість фактично випущеної продукції за плановими нормами і при фактичній структурі - 6842 тис.грн. Визначити вплив зміни обсягу, структури товарної продукції, рівня витрат на зміну собівартості товарної продукції.
Завдання 4
Проаналізувати ліквідність балансу підприємства на основі даних про активи балансу, згруповані за ступенем їхньої ліквідності, і пасиви балансу, згруповані за ступенем терміновості їхнього погашення.

Групи активів
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

Групи пасивів
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

Абсолютно ліквідні активи
323,8
888,7
Найбільш термінові зобов'язання
355,7
1601,0

Швидкореалізовані активи
2395,7
6946,4
Короткострокові зобов'язання
1512,0
2215,9

Активи, що повільно реалізуються
1743,4
5261,8
Довгострокові зобов'язання
1586,83350,3

Важко реалізовані активи
2192,06867,8
Постійні пасиви
3200,4
12797,4

Баланс
6654,9
19964,7
Баланс
6654,9
19964,6

Всего сообщений: 5 | Присоединился: декабрь 2010 | Отправлено: 13 дек. 2010 21:38 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com