Форум
» Назад на решение задач по физике и термеху
Регистрация | Профиль | Войти | Забытый пароль | Присутствующие | Справка | Поиск

» Добро пожаловать, Гость: Войти | Регистрация
    Форум
    Экономика
        очень прошу,помогите решить задачки
Отметить все сообщения как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать на форум "Экономика" «

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница
Модераторы: attention
  

sunlightНовичок

                             задача1
Розрахувати план випуску товарної,валової та реалізованої продукції заводу,якщо в наступному році планується виготовити 8700насосів по ціні 827грн. за одиницю,6700 аку-муляторів по ціні 177грн. і 3700 карбюраторів по ціні 127грн. Також будуть виготовлені запчастини на суму 177 тис.грн.,50% яких буде використано для власних потреб, а решта реалізована. Вартість послуг,призначених для реалізації на сторону, складе 97 тис.грн. Залишок незавершеного виро-бництва на початок планового періоду становить 47тис.грн.,на кінець періоду-87 тис.грн. Залишок готової продукції на початок року становив 470тис. грн., а на кінець року- 450тис.грн.
       Задача 2.
У звітному році сума нормованих оборотних засобів на підпри-ємстві склала 370тис.грн. Тривалість одного обороту оборотних засобів-57 днів. В наступному році обсяг реалізованої продукції збільшиться на 28%. Визначити, на скільки днів скоротиться час одного обороту при тій же величині нормованих оборотних коштів.
       Задача 3.
На підприємстві витрати на оренду приміщень та їх утримання становлять 32 тис. грн. на рік, а витрати на управління, інженерне обслуговування та амортизаційні відрахування- 33 тис. грн. Надходження від реалізаціїї продукціїї склали 97тис.грн. за рік, а змінні витрати- 47тис.грн. Виробнича по-тужність підприємства- 1227 одиниць.
        Задача 4
Середньоспискова чисельність працівників на підприємстві за 2006 рік склала 527 чол. Протягом року за власним бажанням звільнилось 37 чол.,за порушення трудової дисципліни звільнено 5 чол., пішли на пенсію 32 чол., поступили у вищі навчальні заклади на денну форму навчання-3 чол., переведені на інші посади і в інші підрозділи-42 чол.
Визначити коефіцієнт плинності кадрів та коефіцієнт вибуття кадрів?
            Заранее благодарна!

Всего сообщений: 6 | Присоединился: февраль 2009 | Отправлено: 6 фев. 2009 22:34 | IP
AlisaAnfisaНовичок


ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!ОЧЕНЬ НАДО!!!

За год предприятие реализовало продукцию на 24 ден.ед. Средний остаток оборотных средств в течении года равен 6 ден.ед. Какое число оборотов совершили оборотные средства за год?

Всего сообщений: 12 | Присоединился: февраль 2009 | Отправлено: 13 фев. 2009 2:25 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com